STRONĘ PROSZĘ OGLĄDAĆ W PIONIE
ENGLISH
SPONSOR KLUBU

WETERYNARIA

Weterynaria    |    Lista usług    |    Zespół

Podjęcie działalności hodowlanej i sportowej na dużą skalę spowodowało konieczność zapewnienia naszym koniom na miejscu stałej opieki weterynaryjnej.

Z myślą o tym wybudowaliśmy ośrodek weterynaryjny i zaprosiliśmy do współpracy świetnych lekarzy – praktyków, którym powierzyliśmy nie tylko sprawy związane z rozrodem, ale także wszelkie inne podstawowe działania diagnostyczno – terapeutyczne z zakresu ortopedii, stomatologii, chorób wewnętrznych, chirurgii oraz rehabilitacji.

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług weterynaryjnych w naszym ośrodku.