STRONĘ PROSZĘ OGLĄDAĆ W PIONIE
ENGLISH
SPONSOR KLUBU

WETERYNARIA

Weterynaria    |    Lista usług    |    Zespół
Lek. Wet. Izabela Laszczyńska
Lek. Wet. Izabela Laszczyńska
EMAIL: izabelalaszczynska@gmail.com
Tel: +48 504 050 187

W 2011 roku ukończyłam Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, uzyskując tytuł lekarza weterynarii. Już w trakcie studiów, w ciągu roku akademickiego odbywałam praktyki w Specjalistycznej Lecznicy Weterynaryjnej "GAMMA", w ramach których wyjeżdżałam w teren z dr Andrzejem Gniazdowskim, który głównie zajmował się rozrodem koni. Dzięki temu wyspecjalizowałam się w tej dziedzinie.

W 2012 roku otworzyłam własną działalność i prowadziłam praktykę weterynaryjną na Dolnym Śląsku. Roku później wyjechałam na Suwalszczyznę i rozpoczęłam pracę jako lekarz weterynarii w Stadninie i Klubie Sportowym Nad Wigrami, gdzie oprócz rozrodu (inseminacje, embriotransfer) sprawuję pełną opiekę weterynaryjną nad ponad 200 końmi.

W 2016 roku rozpoczęłam studia specjalizacyjne "Choroby Koni"

Lek. Wet. Aleksandra Jagusiak
Lek. Wet. Aleksandra Jagusiak
Email: ola.jagusiak@gmail.com
Tel. +48 515 133 441

W 2007 roku ukończyłam studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie i już od początku swoją karierę zawodową poświęciłam rozrodowi koni.

Doświadczenie i wiedzę z zakresu zaawansowanych technik biotechnologicznych zdobywałam głównie za granicami kraju, pracując przez wiele lat w Wielkiej Brytanii, w największym w Szkocji ośrodku inseminacji i embriotransferu koni Scotland AI Service. Tam, co sezon, byłam odpowiedzialna za około 200 klaczy przyjeżdżających w celu inseminacji, embriotransferu czy do wyźrebienia.

Aby poszerzać swoje umiejętności i wiedzę z wybranych dziedzin uczestniczyłam w szkoleniach i sympozjach na całym świecie, min. w Centro de Reproducao TOK w Brazylii, w Coolmore Stud w Irlandii czy w Hamilton w Nowej Zelandii.

Sezon 2014 przepracowałam w Belgii w ośrodku KEROS, który jest największym w Europie komercyjnym centrum embriotransferu. Od 2015 roku prowadzę własną praktykę w ojczyźnie pod nazwą Instytut Rozrodu i Embriotransferu Koni, która ma swoją siedzibę na terenie Klubu Sportowego Nad Wigrami w Mikołajewie.